La pastoral de les Grans Ciutats

Cristianismo
978-84-9846-931-8
CATALAN
136
230cm
160cm
PDTE. COLECCION
18,05 €

El 52% de la població mundial d'avui viu en grans ciutats... Aquestes grans concentracions urbanes interpel·len la pastoral que hi desenvolupem, molt sovint amb criteris rurals heredats d'un període precedent al boom urbà actual.- (Card. Lluís Martínez Sistach)

Aquest volum recull les Actes del Primer Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que tingué lloc a Barcelona i Roma l'any 2014.